Motive Power

 

 

Systemy uzupełniania wody BFS

baterie nowej generacji są wspierane przez systemy uzupełniania wody , obsługa codzienna staje się łatwa i prosta z powodu zamontowania na baterii systemu BFS AQUA. Jest to zestaw korków z pływakami połączonych rurkami PCV i zakończony szybko złączem które jest połączeniem ze zbiornikiem z wodą destylowaną. Po połączeniu woda automatycznie napływa do wszystkich ogniw jednocześnie . Poziom jest regulowany za pomocą pływaków które odcinają dopływ na wymaganym poziomie elektrolitu dla danego ogniwa.

Chronia baterie i wydłużają żywotność baterii.

 

 

Systemy cyrkulacji elektrolitu EUW

baterie nowej generacji są wspierane przez systemy cyrkulacji elektrolitu w celu sztucznego mieszania elektrolitu w celu szybszego i równomiernego naładowania baterii. System EUW skraca czas ładowania o 2godziny i zmniejsza zużycie energii i wody w bateriach. Dodatkowo obniżają temperaturę ładowania co znacznie wydłuża żywotność baterii i obniża koszty bieżącej eksploatacji i wydłuża okres do następnej inwestycji.

 

 

Czujniki do baterii

baterie nowej generacji są wspierane przez czujniki

 

Czujnik poziomu elektrolitu

 

informujące obsługę o konieczności uzupełnienia wody za niski poziom elektrolitu powoduje uszkodzenia separacji w ogniwie a to prowadzi do uszkodzeń ogniw.

 

Czujnik obecności elektrolitu w skrzyni

 

Ostrzega użytkownika przed uszkodzeniami obudowy poprzez nieprawidłową obsługą codzienną.

 

Czujnik przegrzania baterii

 

Jednym z głównych czynników niszczących baterie to temperatura przekraczająca 45C a 55C to krytyczna. Ostrzega użytkownika przed uszkodzeniami

baterii poprzez nieprawidłową obsługą codzienną. Ostrzega jak jest przekroczona maksymalna temperatura.