Motive Power

Niezbędnym elementem infrastruktury towarzyszącej zakładom pracy, fabrykom czy magazynom jest akumulatornia. Zgodnie z definicją, jest to specjalna przestrzeń przeznaczona do ładowania baterii oraz ich konserwacji. W firmach, gdzie wykorzystuje się urządzenia takie jak wózki widłowe, ważne jest odpowiednie wyznaczenie, zabezpieczenie i wyposażenie akumulatorni. Mogą one być osobnymi pomieszczeniami, a także przybierać postać odgrodzonej przestrzeni na terenie hali produkcyjnej lub magazynowej. Popularnym rozwiązaniem jest ładownia składająca się z modułów umożliwiających dowolną konfigurację dla jak największej ergonomii oraz higieny pracy.

Jedną z kluczowych instalacji towarzyszących ładowniom jest bezpieczna i wydajna wentylacja odprowadzająca niebezpieczne gazy. Utrzyma ona również odpowiednią temperaturę przy ładowaniu baterii. Najbardziej popularnym rozwiązaniem wentylacyjnym są modułowe okapy. Świetnie zabezpieczą one przestrzeń przed szkodliwymi oparami chemicznymi z ładowanych baterii.